Technicals parameters

Riadiaci systémSIEMENS SINUMERIK 840D sl
PohonySIEMENS
Priemer upínacej dosky2400 mm
Najväčší priemer obrobku medzi stojanmi 2800 mm
Max. priemer sústruženia priečnikovým suportom 2600 mm
Max. výšková vzdialenosť od dosky k nožovému držiaku 2000 mm
Zvislý pohyb šmykadla priečnikového suportu 1000 mm
Zvislý pohyb priečnika 1800 mm
Vodorovný pohyb priečnikových suportov od stredu stola ku stredu
šmykadla v krajnej polohe
1630 mm
Najmenší priemer otvoru sústruženého priečnikovými suportami Ø 360 mm
Čeľusťami možné upnúť obrobky o priemere od Ø 450 do Ø 2230 mm
Najväčšia hmotnosť obrobku 15 000 kg
Rozsah otáčok upínacej dosky 3 – 110 ot./min
Počet upínacích čeľustí 4 ks
Najväčší prierez telesa nožov 50 x 50 mm
Rozmery šmýkadiel 200 x 200 mm
Rozmery T drážok v upínacej dosle 28 mm

Cena za stroj –  na vyžiadanie.

Ďalšie Machines for Sale

Žiadne výsledky