Číslicová indikácia HML 04 je určená pre spracovanie informácií z pripojených inkrementálnych snímačov , pričom najväčšie využitie nájde na obrábacích strojoch pri meraní dráhy.Je riešená ako kompaktný celok , ktorý je vyrobený z masivného profilu odolného voči poškodeniu.Indikácia sa ovláda membránovou klávesnicou umiestnenej na prednom paneli ,nad ktorou je umiestnený 2 riadkový 32 znakový alfanumerický displej. Tento displej je vďaka podsvieteniu dobre čitateľný ako v tme tak aj za slnečného svetla. Pomocou alfanumerického displeja a klávesnice prebieha komunikácia s obsluhou (zadávanie údajov…). Informácie o aktuálnej polohe jednotlivých súradníc sú zobrazované na 9 miestnom sedemsegmentovom LED displeji pre každú súradnicu zvlášť.Vzhľadom na meniace sa svetelné pomery počas dňa je možné prispôsobiť si jas sedemsegmentového LED displeja aktuálnym potrebám jednoduchým nastavením. Na zadnom paneli sú umiestnené konektory pre pripojenie snímačov ,referenčných spínačov ,sieťového napätia a rozhranie RS232 pre pripojenie k počítaču s prenosovou rýchlosťou 115200 bps.

Vlastnosti indikácie je možné meniť konfiguračnými parametrami ako napríklad :

 • posunutie nulového bodu stroja v rozsahu +9 999,999 / -9 999,999
 • zmena smeru pohybu
 • počet zobrazovaných desatinných miest
 • prispôsobenie snímača prepočtovou konštantou v širokom rozsahu
 • vymedzenie vôle skrutky v prípade umiestnenia snímača na posuvovej skrutke
 • ďalšie parametre súvisiace s polohovaním osí a vykonávaním NC programu

Pri opracovaní súčiastok zabezpečuje opakovanú presnosť rozmerov obrábaných súčiastok ,pričom pracovníkom poskytuje nezanedbateľný komfort pri obsluhe stroja.

Základné funkcie :

 • použitie referencie
 • použitie pseudoreferencie
 • nulovanie súradnice s možnosťou priameho zadania polohy súradnice
 • použitie 8 predvolieb (pozícií / počiatkov) pre každú súradnicu alebo pre NC program
 • prepínanie súradnice X na priemerové meranie (využitie u sústruhov)
 • vyhodnocovanie nameranej dráhy v mm ,v stupňoch alebo inchoch
 • výpočet dier na kružnici
 • prírastkové zadávanie údajov (rovnomerne rozmiestnené diery na priamke)
 • absolútne zadávanie údajov (jednotlivé diery)
 • zálohovanie pozície pri vypnutí indikácie (prebieha automaticky bez zásahu obsluhy)
 • vyvolanie posledného menu
 • zmrazenie údajov na sedemsegmentovom LED displeji (HOLD)
 • nastavenie jasu LED displeja
 • polohovanie osí v spolupráci s modulom HML04A
 • automatické vykonávanie NC programu aj po jednotlivých blokoch ručne alebo v spolupráci s modulom HML04A
 • uloženie aktuálnej polohy do pamäte (predvoľby) s možnosťou zadať posunutie (rádius nástroja)
 • výpočet stredu osi (kružnice) z aktuálnych polôh osí
 • vymedzenie vôle skrutky
 • súčtový režim osí Z a 4 (využitie u strojov kde Z os je umiestnená na prestavitelnom priečniku meranom ako os 4)
 • čítanie kódových značiek niektorých typov snímačov
 • použitie korekcie nástroja pre 9 nástrojov
 • ďalšie špeciálne funkcie /zálohovanie pozície , polohovanie osí ,meranie uhlov ,posunutie nulového bodu stroja ,nastavenie jasu displeja…/

Stiahnite si uživateľskú príručku: Klikni tu NavodHML04

Technické Parametre HML04 :

Napájacie napätie 230V/50Hz +-10%
Počet súradnic maximálne 4
Napájacie napätie snímačov 5V jednosmerných
Typ snímača TTL inkrementálny (rozhranie RS422 )
Prúdova spotreba pripojených snímačov 2A maximálne (spolu)
Vstupná frekvencia TTL signálov 40 kHz maximálne
Napätie pre referenčné spínače 24 V (interný zdroj)
Rozsah zobrazenia +99 999,999 / -99 999,999
Minimálne rozlíšenie displeja 0,001 mm (incha) / stupňa
Doba uchovania dát po vypnutí minimálne 1 rok
Príkon cca 25VA