Podľa nariadení vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, ak je možný kontakt s pohybujúcimi sa časťami pracovného prostriedku, ktorý môže spôsobiť úraz, tieto časti musia byť vybavené krytom alebo iným ochranným zariadením.

Bezpečnostné požiadavky sa týkajú ako nových , tak aj starších typov strojov a zariadení v prevádzke.

Naša spoločnosť ponúka  nasledovné kategórie:

Teleskopické kryty

Chránia vodiace plochy pohyblivých častí strojov a zariadení.

Zabezpečujeme opravy , návrh a výrobu  teleskopických krytov pre obrábacie stroje a to:

  • Atypické teleskopické kryty
  • klasické pre rôzne typy  a veľkosti strojov

Bezpečnostné priemyselné ochranné krytovanie

Pre zabezpečenie  ochrany osôb pred pohyblivými časťami v procese používania strojového zariadenia zabezpečujeme výrobu priemyselného krytovania pre obrábacie stroje podľa priestorových možností vašej dielne a pre konkrétny stroj. Vyrobíme  ochranné kryty  a ochranné zariadenia mechanických častí obrábacích strojov v prevedení :

  • plechové kryty
  • ochranné kryty  kombinované s pletivom
  • ochranné kryty kombinované s priehľadovými oknami

 Pre zaistenie bezpečnosti strojového zariadenia  a obsluhy  vyrobíme:

 – pevné  ochranné kryty

–  pohyblivé ochranné kryty s blokovaním chodu stroja ovládané manuálne –ručne , alebo    

   automaticky .

Konštrukčným riešením krytov  zaistíme ochranu  stroja, jeho funkčných častí  , okolitého prostredia a ochranu užívateľa . Spracujeme  návrh riešenia a technickú dokumentáciu pre vaše individuálne potreby.  

  • Návrh  krytovania strojov
  • Výroba krytov
  • Doprava
  • Montáž

Kabíny pre obsluhu strojov

Ponúkame výrobu kabín pre obsluhu strojov so zapracovaním do strojového zariadenia.

V spolupráci s autorizovanou osobou – Technickou inšpekciou, zabezpečíme  certifikáciu zariadení po vykonaní   bezpečnostných opatrení.

Teleskopické kryty

Bezpečnostné priemyselné ochranné krytovanie

Kabíny pre obsluhu strojov

Ďalšie Služby