Nosným programom firmy LEMAKOR sú stredné a generálne opravy obrábacích strojov, predovšetkým CNC strojov. V rámci týchto činností ponúkame projekciu, dodávku a inštalaciu riadiacích systémov, regulovaných pohonov a systémov digitálneho odmeriavania.

Generálnu opravu stroja zákazníkovi ponúkame v troch formách:

  1. Zákazník vlastní stroj, na ktorom požaduje urobiť generálnu opravu. Stroj je prevezený na našu dieľňu, kde je stroj kompletne opravený a spojadnený. Zákazník urobí prebierku stroja na našej dielni z hľadiska kompletnosti urobenej opravy a funkčnosti stroja ako celku. Potom je stroj prevezený k zákazníkovi, kde je urobené ustavenie a spojazdnenie stroja, vrátane zaškolenia obsluhy a údržby.
  2. Zákazník požaduje dodať stroj po generalnej oprave na kľúč. V tomto prípade zaistíme požadovaný typ CNC stroja, urobíme na ňom generálnu opravu a dodáme zákazníkovi ako celok.
  3. Zákazník vlastní stroj na generálnu opravu ale požaduje skrátiť nutnú odstávku stroja a tým aj výpadok produkcie na minimum. V tomto prípade sme schopní ponúknuť generálnu opravu výmenným zpôsobom. Požadovaný typ stroja zaistíme, urobíme na ňom generálnu opravu a potom instalujeme u zákazníka. Zákazník môže po celu dobu realizácie opravy vyrábať na svojom stroji a výpadok vo výrobe je obmedzený iba na dobu nutnú pre demontáž starého stroja a montáž a spustenie nového.

Modernizácie CNC riadených strojov

Konečným výsledkom modernizácie je vytvoriť moderné riadenie stroja, které zabezpečí spoľahlivý chod zariadenia s dlhodobého hľadiska s možnosťou zabezpečenia náhradných dielov, zabezpečiť jednoduchu a ľahko zvládnuteľnú obsluhu daného zariadenia, docieliť väčšiu produktivitu a technologické možnosti zariadenia, v konečnom dôsledku aj s nižšími nárokmi na energiu a údržbu.
Celá modernizácia je realizovaná systémom na kľúč, buďto priamo u zákazníka, alebo prevozom celého zariadenia do naších priestorov a realizovaná u nás.
Záverečnou fázou modernizacie je uvedenie celého zariadenia do prevádzky u zákazníka, presne podľa jeho specifických podmínek, spojeného se zaškolením a zaučením pracovníků obsluhy a údržby.

Riadiace systémy

Realizujeme výmeny riadiacích systémov pre riadenie obrábacích strojov všetkých typov – vodorovných vyvrtávačiek, frézek, sústruhov, karuselov, súradnícových vyvrtávačiek.
Na stroje inštalujeme riadiace systémy renomovaných firiem SIEMENS, HEIDENHAIN, MEFI, které vyhovujú súčasným potrebám moderného riadenia obrábania. Podľa potreby sú na obrábacích strojoch vymenené aj pohony pohybových sústav, ako aj digitálne odmeriavanie sústavy.
Fotografie aplikácií RS

Sťahovánie strojov

V súvislosti so sťahováním strojov ponúkame:

  • odborné odpojenie a demontáž stroja,
  • ustavenie a montáž stroja na novom mieste, uvedenie do úprevádzky
Digitálna indikácia

Ďalšie Služby