Naša spoločnosť ponúka meranie geometrickej presnosti, diagnostiku, kalibráciu a nastavenie obrábacích strojov pomocou najmodernejších prístrojov od firiem WYLER, RENISHAW, EasyLaser.
Výsledky meraní sú spracované špeciálnym softvérom s grafickým výstupom.

Ponúkame tieto služby:

  • meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov podľa meracieho protokolu výrobcu stroja
  • meranie priamosti, rovinnosti a kolmosti 
  • meranie presnosti polohovania cnc strojov (meranie lineárnych aj kruhových pravítok)
  • meranie kruhovej interpolácie

Na Vašich CNC obrábacích strojoch urobíme komplexnú diagnostiku, na základe toho nastavíme geometriu stroja a nastavíme kompenzáciu chýb v riadiacom systéme stroja.

Diagnostika Ballbar

Ide o svetovo najviac akceptovaný systém hodnotenia stavu obrábacích strojov. Zozbierané údaje sa používajú na výpočet celkových vplyvov na presnosť polohovania (kruhovitosti, kruhovej odchýlky) v súlade s medzinárodnými normami, ako je ISO 230-4.Dáta sa na pomoc a podporu diagnózy zobrazia graficky a rovnako aj v číslicovom formáte.
Pomocou software sa určí až 15 typov chýb stroja s ohodnotením ich vplyvu na celkovú presnosť polohovania. V skratke ide o systém schopný hĺbkovej diagnózy stroja s presnosťou 0,1µm.Pravidelné testovanie obrábacích strojov systémom Ballbar zaručuje presnosť súčiastok vyrobených na CNC strojoch, znižuje prestoje, zmetkovitosť a náklady na kontrolu stroja, pomáha k súladu prevádzkových parametrov stroja s normami riadenia kvality, vďaka zisteným zdrojom chýb napomáha k včasnej a správnej údržbe. Ballbar a laser pracujú spolu pre Váš benefit.

Laser meranie ML10

Renishaw systémy laserového merania sa používajú pre komplexné hodnotenie presnosti stroja. ML10 ponúka maximum vysokej presnosti (± 0,5 ppm ), opakovateľné a samostatné merania pomocou externe uchyteného interferometra. Systém meria lineárnu presnosť polohovania a opakovania osí porovnávaním pozícií daných strojom a reálnych hodnôt nameraných laserom. Tieto hodnoty možno prezerať, vytlačiť a zanalyzovať pomocou software. Je možné s týmto systémom zájsť ešte o krok ďalej a automaticky získané hodnoty vytlačiť do kompenzačnej tabuľky. Následne môže byť presnosť polohovania nielen overená, ale aj rýchlo a ľahko výrazne zvýšená zmenením parametrov riadiaceho systému stroja.

Výhody laserovej kontroly strojov

Zvýšenie využitia stroja
Ak máte akýkoľvek stroj alebo pohyblivý systém, mali by ste poznať  jeho stav – ešte skôr, ako začnete rezať či opracovávať materiál alebo merať komponenty. Získate podrobnú správu o zmenách presnosti stroja v časovom priebehu. Skôr môžete určiť dobu požadovanej údržby pre určité stroje a stanoviť predbežné núdzové plány.

Zlepšenie výkonu stroja
Zariadenie spoločnosti Renishaw na meranie presnosti strojov umožňuje zlepšiť presnosť stroja prostredníctvom cielenej údržby a kompenzácie chýb.

Zvýšenie znalosti / výrobných schopností stroja
Pre daný úkon použite správny stroj – priradenie operácií, vyžadujúce určité tolerancie príslušným strojom zaistí správne využitie stroja k danému účelu a zníži pravdepodobnosť výroby zmätku.

Preukázanie presnosti strojov
Keď zákazník potrebuje získať dôveru v kvalitu stroja alebo procesu, sú kalibračné grafy a výsledky pravidelného hodnotenia presnosti vynikajúcim dôkazom. Môžu vám poskytnúť cennú konkurenčnú výhodu nad inými výrobcami, ktorí možno také testy nerobia.

Splnenie postupov a noriem zaistenia kvality
Požiadavkou noriem kvality rady ISO 9000 je, aby výrobné a kontrolné zariadenie bolo kalibrované, monitorované a riadené uznávanými a sledovateľnými systémy a metódami.

Poskytovanie profesionálneho servisu
Vysoko kvalitný pozáručný servis je nutnosťou. Použitie rovnakých kalibračných nástrojov v závode zákazníka, aké používa výrobca pôvodného zariadenia vo svojom závode, je najlepší spôsob uvedenia stroja na úroveň pôvodnej špecifikácie výrobcu.

Vodovaha Wyler

Sú ideálne pre jednoduché a lacné merania rovinnosti, hlavne pri meraní geometrie strojov bez riadiaceho systému, alebo pri ustavovaní strojov, či montáži s presnosťou až 1 µm/m.

Ďalšie Služby